สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084756

    การเปรียบเทียบปรับตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

สอบถามครับ ในกรณีที่เทศบาลได้ดำเนินการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว นายกเทศมนตรีเป็นผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 เมื่อเทศบาลได้ทำเป็นประกาศหรือเครื่องหมายจราจร ตาม มาตรา 41 ของ พรบ.ฉบับดังกล่าว หากมีผู้กระทำความผิดตาม พรบ.ฉบับดังกล่าว อำนาจในการดำเนินคดีของผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ และขั้นตอนการดำเนินการจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง รบกวนเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำด้วยครับผม

ถามโดย : นายอุทัยแสสนธิ์ ( birdblueboy@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 06/08/2565 เวลา 13:36 ]