สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084755

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตาม ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 ข้อ 13 ประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน รวมตัวกันเป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเพื่อดำเนินการกับการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนตามกฎหมายฯ ถ้าหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะจัดตั้งศูยน์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้หรือไม่ หรือจะสนับสนุนในด้านใดได้บ้าง

ถามโดย : ธนาศาลบุญศิริ ( tanasan_san@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 21:37 ]