สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084754

    เบิกจ่ายหมวดใด

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

กล้องวงจรปิดลงทะเบียนคุมหน่วยเป็นชุด แต่หลังจากนั้นพบว่าอุปกรณ์ภายในชุดนั้น มี 1 รายการที่เสียต้องซื้อมาเปลี่ยน แบบนี้ต้องเบิกจ่ายหมวดใดค่ะ ค่าใช้สอย(บำรุงรักษาซ่อมแซม) หรือต้องตั้งเป็นจัดซื้อ ...ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ปาลิดาโคกกระชาย ( palida172522@gmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 16:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากคำถามไม่ชัดเจน ขอให้ติดต่อเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 1.กรณีเป็นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดให้สอบถาม กองคลัง กลุ่มงานพัสดุ สถานที่และยานพาหนะ โทร.02-241-9000 ต่อ 1129 2.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดต่อสอบถามที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น โทร.02-241-9000 ต่อ 1524 เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนต่อไป

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 06/08/2565 เวลา 12:10 ]