สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084752

    ขอสอบถามการเบิกจ่ายค่าชักลากเรือ ค่าบำรุงทีมเรือ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกจ่ายค่าชักลากเรือ ค่าบำรุงทีมเรือ มีหลักเกณฑ์ใดใช้เทียบเคียงการเบิกจ่ายและใช้หลักฐานใดประกอบการเบิกจ่าย

ถามโดย : SupapornPimsuwan ( nangpimsuwan@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 15:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/08/2565 เวลา 14:48 ]