สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084749

    การโอนงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีต้องการโอนงบประมาณรายจ่าย อุดหนุนการไฟฟ้าให้ขยายเขตไฟฟ้า เป็นอำนาจนายก หรืออำนาจสภาคะ

ถามโดย : อัจฉราบบ ( kanjanasecret@hotmail.co.th )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 13:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรณีโอนมาจากงบใด ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02 2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 17:26 ]