สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084745

    สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต. จะซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซล พร้อมเสา ติดตั้งที่ริมไหลทาง ทางแยก สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซล มีขายในท้องตลาดสำเร็จรูป ตอนติดตั้งเพียงแต่ขุดหลุม แล้วเอาสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลตั้งในหลุม แล้วก็เสร็จ ขอคำแนะนำ ครับว่า สามารถจัดซื้อเป็นวัสดุจราจร (วัสดุคงทน) ได้หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : ทิมทงทอง ( thamthamdee@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 11:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 17:25 ]