สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084742

    เบิกจ่ายหมวดใด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จ้างทำป้ายจราจร โดยทำเสาฝังลงดิน (ตามรายละเอียดแนบ) เบิกจาก รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หรือ วัสดุจราจร คะ

ถามโดย : ราณีอัตกุล ( sauy21@hotmail.co.th )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 09:24 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 17:25 ]