สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084741

    การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1. ได้ทำการเช่าซื้อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์และใช้สิทธิ์เบิกตามระเบียบการค่าเช่าซื้อบ้าน 2. ในระหว่างที่ยังผ่อนบ้านไม่หมด ต่อมาเจ้าหนี้ได้ฟ้องบังคับ ศาลตัดสิน และขายทอดตลาด บ้านหลังดังกล่าว คำถามคือสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อบ้านหลังใหม่ ในท้องที่เดิมได้หรือไม่

ถามโดย : กฤตภาสจงเจริญ ( panutat007@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 08:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 15:34 ]