สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084736

    การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.รับโอนย้ายข้าราชการทหารจากกองทัพเรือ จ.ชลบุรี ซึ่งพนักงานท่านดังกล่าว บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก ที่กองทัพเรือจ.ชลบุรี มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ที่ อบต.ท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร สอบถามว่า พนักงานท่านดังกล่าวมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : มิ่งกมล ไม้หอม ( Mingkamonjoom@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 16:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 15:34 ]