สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084735

    การสอบเปลี่ยนสายงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การรับโอนจากบัญชีผู้สอบแข่งขันของกรมอื่น (ก.พ.) สามารถนำมารับรองบัญชีเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานทั่วไปเป็นสายวิชาการระดับปฏิบัติการได้มั้ย ถ้าหากบัญชีที่สอบของกรมหมดแล้ว ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : เจ้าชำนาญอบต.น้อยน้อย ( rakchanok2523@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 16:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขณะนี้ไม่ได้ ไม่มีกำหนดไว้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 13:29 ]