สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084733

    เงินอุดหนุนการไฟฟ้า

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า กรณ๊เกินกำหนดเวลายืนยันราคา 6 เดือน การไฟฟ้าคิดค่าสำรวจออกแบบเพิ่ม เราสามารถจ่ายเงินให้การไฟฟ้าได้หรือไม่

ถามโดย : นฤพนธ์ยิ้มแย้ม ( narueponyim2528@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 15:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่ซ้ำกับรหัส CC084728 และเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 15:53 ]