สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084729

    หารือเรื่องสิทธิ เช่าซื้อบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

1. ได้ทำการเช่าซื้อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์และใช้สิทธิ์เบิกตามระเบียบค่าเช่าซื้อบ้าน 2. ในระหว่างที่ยังผ่อนบ้านไม่หมด ต่อมาเจ้าหนี้ได้ฟ้องบังคับ ศาลตัดสิน และขายทอดตลาด บ้านหลังดังกล่าว คำถามคือสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อบ้านหลังใหม่ ในท้องที่เดิมได้หรือไม่

ถามโดย : กฤตภาสจงเจริญ ( panutat007@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 13:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 13:37 ]