สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084703

    จัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดขวด ในโครงการาจัดงาน สามารถยืมเงินได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถามคับ กรณีจัดซื้อน้ำดื่ม ชนิดขวด โดยใช้เงินในโครงการจัดงาน คำถาม 1.ค่าใช้จ่ายนี้สามมารถใช้ ว.119 ได้หรือไม่ 2.ถ้าใช้ ว.119 ได้ อยู่ในตาราง 2 ข้อ 3 ใช้หรือไม่ 3. หรือต้องไปทำเป็นจัดซื้อตามระเบียบพัสดุปกติ

ถามโดย : วรารัตน์ปิ่นทอง ( amp_510@hotmail.com )  IP 122.155.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 11:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 13:52 ]