สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084702

    ซ่อมบ้านผู้ยากจน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลสามารถตั้งงบประมาณซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากจน โดยใช้ระเบียบฯช่วยเหลือประชาชนฯด้านการส่งเสริมแและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้หรือไม่ /ขอบคุณครับ

ถามโดย : วิรัตน์ งามกลาง ( pwirat@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 10:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02 2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 17:23 ]