สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084701

    จ้างออกแบบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเทศบาลตำบล จะจ้างออกแบบอาคาร เพื่อนำไปขอรับการสนับสนุนงบเงินเฉพาะกิจ ได้หรือไม่ค่ะ (วัตถุประสงค์ของการจ้างออกแบบ คือ นำไปของบประมาณก่อน หากได้รับการสนับสนุนก็ก่อสร้างตามแบบที่จ้างมาค่ะ)

ถามโดย : supaporngunglao ( ann_swu2004@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 10:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02 2419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 17:21 ]