สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084696

    การใช้เงินรายได้สะสม อปท. จัดซื้อรถรับส่งนักเรียน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ขอสอบถามว่า อบต. สามารถจัดซื้อรถรับ-ส่งนักเรียน โดยใช้เงินสะสมของ อบต. ได้หรือไม่ เพื่อรองรับการรรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

ถามโดย : นวพลย่องเส้ง ( y.nawaphon@outlook.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 10:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คำตอบปรากฏตามกระทู้คำถามที่ CC084695 นะครับ/นะคะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 11/08/2565 เวลา 14:05 ]