สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084692

    เครื่องอัดจารบี

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องอัดจารบีสำหรับบำรุงรักษารถเก็บขยะ สอบถามว่าเครื่องอัดจารบีต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่

ถามโดย : ธนภัทรทุ่งศรีแก้ว ( witj_2519@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 04/08/2565 เวลา 09:09 ]