สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084691

    พนักงานจ้างทั่วไปของ อบต. ขอฝึกงานที่ อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ขอสอบถามว่า พนักงานจ้างทั่วไปของ อบต. ได้ศึกษาต่อนอกเวลา และสถาบันมีการให้ฝึกงาน พนักงานจ้างคนดัวกล่าว สามารถฝึกงาน กับ อบต.ได้หรือไม่ค่ะ แล้วจะยังคงได้รับเงินเดือนหรือไม่

ถามโดย : อุมาพรอินทร์จักร์ ( umaporn30082520@gmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 03/08/2565 เวลา 16:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อไปที่ สน.บถ. 02-241-9000 ต่อ 4202-4

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 13:11 ]