สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084690

    การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร.สพฐ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี อบต. จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร.สพฐ. ควรจะเลือกรหัสบัญชี "ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ (5107010101.001)" หรือ "ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ (5107010115.001)" ครับ ??...ขอบคุณครับ

ถามโดย : ณิธาณเตชะไชยชนะ ( niethan.tachachaichana@gmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 03/08/2565 เวลา 15:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 15:14 ]