สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084687

    การจัดซื้อภาชนะเก็บน้ำแจกจ่ายประชาชน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถาม อบตใเป็นพื้นที่เกาะ ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค อบต.จะแก้ไขปัญหา โดยการจัดซื้อถังเก็บน้ำขนาด 200 ลิตร แจกจ่ายประชาชนเป็นรายครัวเรือนตามทะเบียนบ้านได้หรือไม่ครับ หรือทำได้แค่ซื้อถังน้ำแล้ววางในจุดกลางเป็นจุดๆ ในแต่ละหมู่บ้านครับ

ถามโดย : นายกูลวัสส์วิเศษยิ่ง ( freelifelocal@gmail.com )  IP 2001:44c8:4590:6dfe:d092:b09f:d0ae:2bc7.  [ วันที่ 03/08/2565 เวลา 11:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/08/2565 เวลา 16:36 ]