สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084686

    สอบถามเรื่องจดหมายทวงภาษี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงขยายกำหนดเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ที่ได้ส่งจดหมายทวงถามก่อนมีการขยายกำหนดเวลาแล้ว ต้องทวงถามอีกครั้งหรือไม่ต้องคะ

ถามโดย : วารีณาปาทาน ( wareena.nan@gmail.com )  IP 27.130.xxx.xxx  [ วันที่ 03/08/2565 เวลา 11:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

อปท.ต้องมีหนังสือแจ้งเตือนใหม่อีกครั้งค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 03/08/2565 เวลา 15:16 ]