สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084685

    ที่ทำการ อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ไม่แน่ใจว่า ถามถูกส่วนราชการไม่ ครับ หนังสือภายนอกที่ออกโดยอบต ให้มีคำว่าที่ทำการอบต.ถูกต้องไม่ครับ โดยดูที่ ระเบียบกรืออ้างถึงกฎหมายฉบับใดครับ ที่มีคำว่าที่ทำการอบต.ขอบคูณที่กรุณาให้คำแนะนำครับ .

ถามโดย : ธีระศักดิ์ชาบ ( f19801980f@gmail.com )  IP 2001:44c8:4749:a2b8:607b:d83c:c03b:811b.  [ วันที่ 03/08/2565 เวลา 10:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สล.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9000 ต่อ 5101

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 03/08/2565 เวลา 12:24 ]