สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084097

    การเบิกค่าเช่าบ้านในกรณีกู้ร่วม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีสามี เป็นข้าราชการ อบจ. (มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน) และภรรยา เป็นข้าราชการพลเรือน (มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน) ได้ทำการยื่นกู้กับธนาคารเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย (กู้ร่วม) จะสามารถนำเอกสารหลักฐานมาเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้ฯ ได้ทั้ง 2 คน หรือไม่ หรือจะทำเช่าซื้อได้แค่คนใดคนหนึ่ง

ถามโดย : ธนายุทธหาสกุล ( not.tanayut@gmail.com )  IP 2001:44c8:4418:bdb6:e05a:d23d:dce5:8f69.  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 21:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/06/2565 เวลา 11:20 ]