สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084094

    ค่าเล่าเรียนบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เงินค่าเล่าเรียนบุตร ของครูสถานศึกษา รร.อปท.ต้องรอเงินเข้าก่อนไม่ครับ ถึงจะยื่นขอเบิกเงิน หรือเบิกให้ไปก่อน

ถามโดย : ธีระยุทธนา ( f2526f@hotmail.com )  IP 223.24.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 19:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 4202-3

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/06/2565 เวลา 16:12 ]