สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084076

    อาสนะ ตั้งในหมวดไหน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อาสนะ ที่นั่งพระพร้อมเบาะรองนั้ง ตั้งไว้ในหมวดวัสดุสำนักงาน หรือ วัสดุอื่น คะ

ถามโดย : ราณีอัตกุล ( sauy21@hotmail.co.th )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 11:56 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 27/06/2565 เวลา 15:15 ]