สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084075

    กรณีการจัดคนเข้าบ้านพักของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิได้รับสิทธิค่าเช่าบ้าน แต่ไม่ได้ยื่นขอใช้สิทธิเข้าพัก ต้องจัดให้เข้าพักของทางราชการหรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจัดคนเข้าพักในที่พักของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน แต่ไม่ยื่นขอเบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากอาศัยอยู่บ้านที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระกับธนาคารซึ่งตั้งอยู่ต่างท้องที่(ไม่ได้ยื่นขอเบิก) ต้องจัดลงเข้าพักของ อปท. หรือไม่

ถามโดย : สกุลรัตน์วงศ์แก้ว ( sakulrat34014@gmail.com )  IP 49.237.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 11:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 - 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 15:39 ]