สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084074

    การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ขอสอบถามการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ว่า 1. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2565 หรือ ครั้งที่ 1/2566 คิดตามปีงบประมาณหรือคิดตามปีแผนค่ะ 2.การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2565 หรือ ครั้งที่ 1/2566 คิดตามปีงบประมาณหรือคิดตามปีแผนค่ะ

ถามโดย : nuttunradaklongdee ( nutrada_khaek@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 11:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 28/06/2565 เวลา 13:53 ]