สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084073

    การจำแนกงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลต้องการปรับปรุงระบบประปา ในสำนักงานของเทศบาล และจะเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้หรือไม่ และเราต้องตั้งในแผนงาน และงานอะไรคะ

ถามโดย : อัจฉราบบ ( kanjanasecret@hotmail.co.th )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 11:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 27/06/2565 เวลา 15:07 ]