สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084070

    เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

นิติกรชำนาญการ (ข้าราชการพลเรือน) ได้รับเงินเพิ่ม พ.ต.ก. โอนย้ายมาท้องถิ่น (อบต.) สามารถทำคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่ม พ.ต.ก. ได้ต่อเนื่อง (เหมือนเงินประจำตำแหน่ง) หรือเปล่าคะ

ถามโดย : วริศาภูริวิมลชัย ( warisa_pu@hotmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 10:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามโทร 02-2419000 ต่อ 3133 ค่ะ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 24/06/2565 เวลา 10:01 ]