สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084069

    จัดซื้อเครื่องขยายเสียงให้กับหมู่บ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามที่เทศบาลตำบล.. จะดำเนินการตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ให้กับหมู่บ้าน ของแต่ละหมู่บ้าน จึงขอเรียนสอบถามมายังท่าน 1. เทศบาลตำบล..สามารถดำเนินการตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงให้กับหมู่บ้านได้หรือไม่

ถามโดย : เอกชัย ชัยทอง ( e.chaithong@gmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 09:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 27/06/2565 เวลา 15:05 ]