สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084063

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โรงเรียนในสังกัดพานักเรียนไปแข่งขันร้องเพลง จำนวน 30 คน จะเบิกค่าเช่ารถเดินทางไป เป็นโครงการเร่งด่วน สามารถเบิกเป็นค่าค่าพาหนะได้หรือไม่

ถามโดย : นางสุกานดาสมาลาวงษ์ ( suganda_choo@yahoo.co.th )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 16:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม รบกวนติดต่อเบอร์ 022419000ต่อ 1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 09:04 ]