สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084062

    การโอนสิทธิรับเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

คำถาม 1.กรณีเทศบาลทำสัญญาจ้างก่อสร้าง 1 โครงการ วงเงิน 300,000 บาท เบิกจ่ายเงิน 1 งวด ผู้รับจ้างจะทำการโอนสิทธิการรับเงิน จำนวน 100,000 บาท สามารถกระทำได้หรือไม่ 2.มีหนังสือหรือวิธีการหรือขั้นตอนการปฎิบัติอย่างไร

ถามโดย : เด็กน้อยด้อยความรู้ ( jete_tip@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 16:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน กรุณาติดต่อเจเ้าหน้าที่ 02-241-9049,02-241-9000 ต่อ 1522-23

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/06/2565 เวลา 09:49 ]