สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084061

    การจัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำบาดาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถาม หากซับเมิร์สที่แท็งก์น้ำสำนักงาน อบต. เสีย เบิกจ่ายในค่าครุภัณฑ์เกษตรใช่หรือไม่ และเบิกจ่ายในแผนงานใด

ถามโดย : อรพรรณเห็นทองดี ( nunok30@windowslive.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 16:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานบริหารทั่วไป

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 10:26 ]