สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084052

    สอบสายบริหารท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามที่มี่การประกาศผลสอบสายบริหาร รอบ2 เมื่อวันที่ 6มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา นั้น ผมเป็นผู้ที่ผ่านการสอบ ในสังกัดเทศบาล แต่เนื่องจากครั้งแรกประกาศไม่มีชื่อจึงทำการโอนย้ายมาสังกัด อบจ. เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2565 เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมต้องดำเนินการอย่างไร และมีผลกับการบรรจุแต่งตั้งหรือไม่ครับ

ถามโดย : วิรุติบางยิ้ม ( tonpi999@hotmail.com )  IP 182.232.xxx.xxx  [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 14:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าวจะมีการแจ้งแนวทางปฏิบัติต่อไป

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 23/06/2565 เวลา 09:19 ]