สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084051

    การพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ (ระหว่างปี) สมมุติว่าเดือน ม.ค.พิสูจน์ยอดได้วงเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้จ่ายได้ 5 ล้านบาท แล้วจ่ายไปแล้วทั้งหมด ต่อมาเดือน ก.ค.มีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายขาดจากเงินสะสมอีกครั้ง เทศบาลสามารถพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ในครั้งที่สองได้อีกหรือไม่?

ถามโดย : ส.อ.บัญชามะสุใส ( bc_mss@hotmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 14:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-241-9049,02-241-9000 ต่อ 1522-23

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/06/2565 เวลา 09:47 ]