สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084050

    เบิกค่าน้ำมันรถ อบจ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วย อบต.ได้ขอความอนุเคราะห์ ให้ อบจ.นำรถเกรดถนน มาซ่อมเเซมถนนภายในตำบลซึ่ง (ไม่ใช้กรณีเร่งด่วน) อบจ.ก็ให้ความอนุเคราะห์ แต่ได้เเจ้งให้อบต.เบิกค่าน้ำมันสำหรับ รถเกรด ดังกล่าว คำถาม .อบต.สามารถเบิกค่าน้ำมัน สำหรับรถเกรดถนน ที่ อบจ.ให้ความอนุเคราะห์ได้หรือไม่ ถ้าได้ อ้างระเบียบกฏหมาย/หนังสือสั่งการใด/

ถามโดย : supapsupap ( suphapsamorn@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 14:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/06/2565 เวลา 13:02 ]