สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC084049

    การเลื่อนขั้นเงินเดือน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีพนักงานเทศบาล เลื่อนขั้น 1 เม.ย.65 ในตำแหน่งบริหารระดับกลาง (และได้ 1 ขั้น ) พอ เดือน มิ.ย. ได้รับการแต่งตั้งในระดับสูง การเลื่อนขั้นครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 อยู่คนละกลุ่มกัน ตอนคิดคำนวณโควตาร้อยละ 15 จะคิดในกลุ่มใหน เพราะถ้า 1 ต.ค. คนนี้ได้ 1 ขั้นอีก ก็เท่ากับได้ 2 ขั้นทั้งปี แต่ในกลุ่มระดับสูง ไม่มีผู้ได้รับ 2 ขั้น เนื่องจากไม่มีโควตา

ถามโดย : daruneejitmorn ( dj252@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 13:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ให้จัดอยู่ในกลุ่มแรกสูง

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 22/06/2565 เวลา 14:51 ]