สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081619

    การรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 2 หมื่นบาท สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อยากสอบถามว่าหลังจากขึ้นบัญชี 1 ปีสามารถขอรับรองบัญชีได้หรือไม่ แล้วถ้าไปบรรจุตำแหน่งใหม่จะได้รับอัตราเงินเดือนเดิมหรือต้องรับเงินเดือนในอัตราที่แรกบรรจุ

ถามโดย : น.ส.พรรณทิวาเพ็ชรปานกัน ( Phetpankankan@jmail.com )  IP 1.46.xxx.xxx  [ วันที่ 15/01/2565 เวลา 09:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถรับรองบัญชีได้ โดยได้รับเงินเดือนตามประกาศ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 17/01/2565 เวลา 09:24 ]