สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081607

    จำแนกประเภท

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ซ่อมคอมพิวเตอร์โดยการเปลี่ยนฮาร์ดิสใหม่ จัดเป็นค่าใช้สอย หรือค่าวัสดุค่ะ

ถามโดย : ......... ( bug207@hotmail.com )  IP 110.164.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 14:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากรายละเอียดไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02 241 9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/01/2565 เวลา 09:32 ]