สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081606

    กรม ฯ จัดสรรค่าอาหารกลางวันจำนวนเกิน (กรณี สพฐ.)

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถามเรื่องการจัดสรรงบ ฯ อาหารกลางวันให้ อปท. และ อปท. จะผลักไปยัง รร.สพฐ. กรณี กรม ฯ จัดสรรเงินค่าอาหารกลางวัน (รร.สพฐ.) ไตรมาส 2 มาให้ อปท. คิดคำนวณที่ 50 วัน กับยอดเด็กปัจจุบันแล้ว ปรากฏว่าไม่ลงตัว เงินเกิน คิดเป็นเกินจำนวน 7 คน เป็นเงิน 7 พัน กว่าบาท อปท.ควรจะต้องดำเนินการผลักเงินให้ รร.สพฐ. ให้ตรงตามจำนวนยอดเด็ก ส่วนเงินที่เหลือก็รอดูไตรมาส 3,4 ต่อไป ถ้าเกินก็ส่งคืน หรืออีกแนวทางคือ เฉลี่ยผลักให้ รร.สพฐ. ทุกแห่ง ให้ลงตัวตามการจัดสรร หรืออื่น ๆ รบกวนขอระเบียบ แนวทาง ฯลฯ ว่าจะเป็นไปได้กี่แนวทาง ขอบคุณครับ

ถามโดย : SPSong_P ( spslnok@gmail.com )  IP 2403:6200:8820:f467:fc33:ca23:50b5:dd0f.  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 14:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 0626036164

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 17/01/2565 เวลา 09:26 ]