สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081604

    การใช้รถเครื่่องเสียงของหน่วยงาน และบุคลากรไปช่วยบริการในงานศพของประชาชน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การจัดรถเครื่องเสียงของหน่วยงาน ไปให้บริการในงานศพของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเป็นพิธีกรในงานศพ อบต.สามารถทำได้มั้ยคะ ต้องอ้างอิงกฎ ระเบียบใดบ้างคะ

ถามโดย : อัจฉริยาภรณ์สอนสุภาพ ( ajchariyaporn.s@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 10:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049 ค่ะ

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 20:12 ]