สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081594

    ข้าราชการไปสอบสายงานผู้บริหาร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ถามเพื่อนๆนิดครับ กรณีข้าราชการไปสอบสายงานผู้บริหารแต่ไม่ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ตอนไปสอบข้อเขียนก็ลาพักผ่อนไปสอบ แต่ตอนจะไปสอบสัมภาษณ์ ขออนุญาตเดินทางไปราขการเพื่อเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทาง สามารถเบิกได้ไห

ถามโดย : ธราประชุมรัตน์ ( paladthara123@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 09:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อเบอร์ 02-2419000-3331

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 18/01/2565 เวลา 09:30 ]