สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081588

    ครู คศ.1 เงินเดือนถึงขั้นสูงของตำแหน่ง (34,310 บาท)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ครู คศ.1 เงินเดือนถึงขั้นสูงของตำแหน่ง (34,310 บาท) จะเลื่อนขั้นเงินเดือนใช้ระเบียบหลักเกณฑ์ฉบับไหนบ้างค่ะ

ถามโดย : นันทภัคโคตรคำหาญ ( nantapaktomtaklom@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 13:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ทำหนังสือหารือเฉพาะรายมาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 09:55 ]