สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081587

    การจ้างเหมารถและพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยต้องจัดทำโครงการบรรจุในแผนหรือไม่คะ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ถ้า เทศบาล ประสงค์จะจ้างเหมารถและพนักงานกู้ชีพกู้ภัยประจำเทศบาล ต้องจัดทำเป็นโครงการแล้วบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่คะ ช่วยกรุณาตอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นางปารียาครึ้มค้างพลู ( pry072521@gmail.com )  IP 2403:6200:8927:64d4:9cac:2454:4a60:82c.  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 13:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองแผนพัฒนาท้องถิ่น(กง.ผถ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 หรือ 083-304-1907(ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 18/01/2565 เวลา 09:52 ]