สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081585

    การเรียกรายงานตัวของสายงานผู้บริหาร (เทศบาล)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั่วไปในประเทศไทย.... หากผู้ที่ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหาร ที่กำหนดให้ไปรายงานตัวในวันที่ 1-2 ก.พ.2565 ที่ ม.ธรรมศาสตร์ นี้ เกิดการติดเชื้อโควิด-19 หรือปรากฏว่าผลการตรวจ RT-PCR หรือ ATK มีผลเป็นบวก ก่อนวันรายงานตัว ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปรายงานตัวได้ตามกำหนด.... ทางกรม สถ. จะมีแนวทางเยียวยา/ช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการเข้ารับการแต่งตั้งหรือไม่ อย่างไร ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : พรรณบุปผา ( iamopor@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 13:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ติดต่อไปที่ 083-0360916

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/01/2565 เวลา 09:24 ]