สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081580

    เบิกค่าป่วยการ อปพร.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.สามารถสั่งใช้ อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยได้หรือ ไม่ อ้างระเบียบ/กฏหมายใด

ถามโดย : ธิติพงษ์นิยมดี ( thitipong3314@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 11:44 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดดต่อ 02-241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/01/2565 เวลา 09:14 ]