สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081574

    การจัดทำประชาพิจารณ์

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

พอดีทางเทศบาลจะจัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยให้มีการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการลงคะแนน ค่าประชาสัมพันธ์ ลักษณะเหมือนการจัดการเลือกตั้ง จะต้องมีโครงการในแผนหรือไม่

ถามโดย : อัจฉราบบ ( kanjanasecret@hotmail.co.th )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 10:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คำถามอาจจะไม่ชัดเจนในรายละเอียดว่าการทำประชาพิจารณ์นั้นจะทำเป็นโครงการหรือไม่หากต้องการความถูกต้องโปรดติดต่อกลับ กลุ่มงานเเผนพัฒนาท้องถิ่น 020419000 ต่อ 2122

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 022419000-2122 ) [ วันที่ 13/01/2565 เวลา 15:03 ]