สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081003

    การจำหน่ายครุภัณฑ์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ศพด.รับโอนทรัพย์สินจากเทศบาลมาแล้ว หลังสิ้นปีตรวจสอบพัสดุประจำปีแล้วส่งต่อให้เทศบาลจำหน่ายให้ ศพด. ได้มั้ยคะ เพราะเจ้าหน้าที่ของ ศพด. เพิ่งเคยได้รับโอนทรัพย์สินปีแรก และไม่มีเจ้าหน้าที่ตามตำแหน่งเฉพาะค่ะ

ถามโดย : รักชนกจันทนา ( Rakchanok2523@gmail.com )  IP 2001:44c8:470d:7e7d:1:0:3c2:324e.  [ วันที่ 25/11/2564 เวลา 22:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9045

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 26/11/2564 เวลา 09:48 ]