สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC081001

    การเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

พนักงานครูเทศบาล โอนจากทต.ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มาปฏิบัติหน้าที่ที่ ทม.บ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และ ทม.บ้านหมี่ มิได้จัดบ้านพักให้กับพนักงานครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาลท่านนี้ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ถูกต้องหรือไม่ครับ และสามารถเช่าซื้อต่างท้องที่อำเภอบ้านหมี่ ที่สามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : อิทธิพลศรีชัย ( aitthipon16@gmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 25/11/2564 เวลา 16:17 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 25/11/2564 เวลา 16:35 ]