สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC080997

    การคิดมูลค่าสินทรัพย์กรณีเทลาดยางทับถนน คสล.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สมมุติ เดิมถนนเส้น ก.เป็นถนน คสล. มูลค่า 10,000 บาท ได้มาเมื่อปี 2560 กำหนดอายุการใช้งาน 10 ปี ค่าเสื่อมสะสมปัจจุบัน 4,000 บาท มูลค่าสินทรัพย์คงเหลือ 6,000 บาท ต่อมาในปี 2564 มีการซ่อมสร้างโดยการเทแอสฟัลส์ติกส์ ทับถนนเส้นเดิม มูลค่า 20,000 บาท กำหนดอายุการใช้งาน 5 ปี ปัจจุบันค่าเสื่อม 1,000 บาท มูลค่าคงเหลือ 19,000 บาท ขอสอบถามดังนี้ครับ 1. ถนนเส้น ก.มีราคาทุนเท่าไหร่ 2.ค่าเสื่อมราคาเท่าไหร่ 3.ค่าเสื่อมราคาสะสมเท่าไหร่ 4.มูลค่าคงเหลือเท่าไหร่ 5. ต้องลงทะเบียนคุมหรือสร้างฐานข้อมูลถนนเส้น ก.อย่างไร ขอบคุณมากครับ

ถามโดย : ธาดาจ่าผาย ( thada009_jj@hotmail.com )  IP 125.24.xxx.xxx  [ วันที่ 25/11/2564 เวลา 06:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เมื่อมีสินทรัพย์ เดิมอยู่แล้ว ต่อมา มีการซ่อมสร้าง (ซึ่งไม่รู่ว่าซ่อม หรือสร้าง ข้อมูลไม่ชัดเจน) ทับสินทรัพย์เดิม ก่อนทำ ต้องขอมนุมัติจำหน่ายสิทรัพย์เดิมออกก่อน เมื่อสร้างใหม่ ก็รับรู่สินทรัพย์ในมูลค่าใหม่ เมือเป็นสินทรัพย์ ก็ต้องลงทะเบียนคุมสินทรัพย์อยู่แล้วค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1602-1612 ) [ วันที่ 25/11/2564 เวลา 10:20 ]